Çemaş'ta kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Çemaş Döküm Sanayi A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı içinde bedelli sermaye artırımı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şunlar paylaşıldı:

''Yönetim kurulumuz toplanarak şirketimizin sürdürülebilir karlılık hedefine ulaşması ve artan talebe cevap verebilmesi için gerekli yatırımları yapmak üzere esas sözleşmemizin 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanarak 474.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 474.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla yüzde 100 oranında artırılarak 948.000.000 TL'ye yükseltilmesine, artırılan 474.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 1 TL nominal değerli 474.000.000 adet borsada işlem görecek nitelikteki payın hamiline yazılı olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 Türk Lirası nominal değerli her bir pay için 1 Türk Lirası fiyattan kullandırılmasına, yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş'de nominal bedelin altında olmamak kaydıyla pay piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine, halka arzdan sonra satılmayan payların Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği (VII-128.1)'nin 25.1 (a) maddesi uyarınca 6 iş günü içinde iptal edilmesine, şirketin çıkarılmış sermayesinin 948.000.000 TL'ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve sair kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yapılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak hazırlanan 'Bedelli Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Yönetim Kurulu Raporu'nun kabul edilmesine ve KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.''


Hibya Haber Ajansı

Okunma