Şirket haberler

ACSEL Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 9.305.763 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 8.216.511 TL)

ŞİRKET HABERLERİ

·

A1 Capital Menkul Değerler

-

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bülteninde, A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş 'nin 50.000.000 TL Nominal ihraç tavanı,  türü tahvil/finansman bonosu ve satış türü nitelikli yatırımcı olan borçlanma aracını onayladı.

·

A1 Capital Menkul Değerler

-

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bültenindeA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Nish Kayseri İş Merkezi 10. Kat No: 19 Tacettin Veli - Melikgazi/KAYSERİ” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır.

·

ACSEL

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 9.305.763 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 8.216.511 TL)

·

AGHOL

Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.2.8. maddesi hükmü kapsamında, Şirketin hali hazırda var olan "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi şirket sermayemsinin %25'ini aşan bir bedel ile yenilenmiştir. Söz konusu poliçenin teminatı 25.000.000 USD tutarındadır.

·

AGYO

Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.02.2020 tarihli ve 879/1134 sayılı kararı uyarınca, Şirket mülkiyetinde bulunan Atakule Alışveriş Merkezi'nin 261 m2 büyüklüğündeki 68 numaralı bağımsız bölümü için, bağlı ortaklık Atakule Organizasyon ve İşletme Ticaret Limited Şirketi ile ciro esaslı kira sözleşmesi imzalanmasına karar verilmiştir.

·

AKGUV

Şirket Mali İşler Müdürü ZÜMRÜT DEMİRAL 13.02.2019 tarihi itibariyle görevinden ayrılmış olup,ZÜMRÜT DEMİRAL'den boşalan Mali İşler Müdürlüğü görevine  MUSTAFA ÖÇÜCÜ  atanmıştır.

·

AKGUV

Şirket Yönetim Kurulu 13/02/2020 tarihli 2020/3 karar numaralı toplantısı sonucunda, Şirketin bilanço aktifinde bulunan İstanbul Bağcılar, Mahmutbey mevkiinde 2069 ada 11 parselde kayıtlı 857,40 metrekare büyüklüğündeki arazi üzerine kurulu 3.805,12 metrekare büyüklüğündeki bina satışı için Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin ŞİMŞEK'e yetki verilmesine karar vermiştir.

·

AKSA

Şirketin çıkarılmış sermayesinin 185.000.000 TL'den 323.750.000 TL'ye artırılması, Yalova Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.02.2020 tarihinde tescil edilmiştir.

·

AYGAZ

Kâr dağıtım teklifinin Genel Kurulca kabulü halinde VUK'na göre hazırlanan kayıtlarımız esas alınarak ortaklara ödenecek toplam 150.000.000,00 TL kâr payının ve 13.500.000,00 TL tutarındaki genel kanuni yedek akçenin tamamının cari yıl diğer kazançlarından karşılanmasının;VUK kayıtlarına göre oluşan cari yıl karından pay sahiplerine ödenen kâr payı ve ayrılan genel kanuni yedek akçe sonrası kalan 173.251.029,98 TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; 1,00 TL nominal değerli pay için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt=net nakit kar payı; diğer hissedarlara ise 1,00 TL nominal değerli hisse için %50,00000 oranında ve 0,50000 TL brüt; %42,50000 oranında ve 0,42500 TL net nakit kâr payı ödenmesinin;Kâr payı ödeme tarihinin 17 Mart 2020 tarihinden itibaren başlanması teklifinin;10 Mart 2020 tarihinde yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

·

AYGAZ

Aygaz A.Ş. Olağan Genel Kurulu'nu 10 Mart 2020 Salı günü, saat 16:00'da, İstanbul İli Şişli İlçesi, Büyükdere Caddesi, No: 145/1 Zincirlikuyu adresinde yapılacağı açıklandı.

·

BLCYT

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 54.279.155 TL oldu.  (2018/12 AYLIK: 26.269.241 TL)

·

BOSSA

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 64.559.541 TL (2018/12 AYLIK: 57.969.655 TL)

·

BURVA

Şirket ile Rönesans Endüstri Tesisleri İnşaat San. ve Tic.A.Ş.arasında Zerger Gas Türbinli Enerji Santrali/Türkmenistan projesinde kullanılmak üzere muhtelif ölçülerde çeşitli vanalar ve aksamı konulu, 237.760,50 USD tutarlı, Ağustos  2020 tarihine kadar teslimine ilişkin sözleşme şirketce 13.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.

·

DENCM

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanımına İlişkin Rapor KAP'ta yayınlanmıştır.

·

DESA

01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasındaki gelir tablosunda finansal sonuçlara etkisi olmayan düzeltme yapılacaktır. Sehven, kontrol gücü olmayan paylar bölümüne yazılan tutar Ana ortaklık paylar bölümüne yazılacaktır.

·

EMNIS

Konkordato Kesin Mühlet Süresinin Uzatılması ile ilgili KAP'ta yer alan paylaşım

·

GYHOL

Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan "GYHOL Alfa Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş." unvanlı şirketin,sermayesinin %100'üne sahip olduğu İngiltere' de mukim "Gedik International" unvanlı şirketin sermaye artırımına iştirak edilmiş olup "Gedik International" unvanlı şirketin sermayesi 225.100 GBP' ye çıkarılmıştır. Yeni sermayenin 12.02.2020 tarihi itibariyle de tescil işlemini tamamlamıştır.

·

ISBTR, ISATR, ISKUR, ISCTR, TSKB

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli paylar, 1 TL nominal değerli pay için 1,37 TL fiyatla alıcı Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye Kurum aracılığıyla (alıcı ve satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır. atılacak 162.301.658 TL nominal değerli paylar halihazırda "Borsa'da işlem gören nitelikte"dir. Söz konusu işlemde beher pay bedeli başvuru tarihi itibariyle bir önceki haftanın son iş gününden geriye doğru 10 iş günü boyunca oluşmuş ağırlıklı ortalama fiyatlar alınarak belirlenmiştir. Satış işleminin 14 Şubat 2020 tarihinde ve işlemin takasının da Borsa dışında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

·

IZTAR

İz Hayvancılık Tarım ve Gıda San Tic A.Ş.?nin yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan ve Borsa Birincil Piyasa'da satışa sunulan payların %5'inden fazlasını satın alan gerçek kişiler ile ilgili KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

·

KCHOL

Koç Holding'in 2019 yılı 12 aylık konsolide net karı 4.391.159.000 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.537.028.000 TL)

·

KUTPO

Şirket 22.10.2018 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin olarak; Esaslı bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması için 22.10.2018 tarihi itibariyle faaliyetleri durdurulan toplam porselen üretim kapasitesinin %20 'sinin üretildiği 2 nolu porselen fabrikada bakım, yenileme ve modernizasyon çalışması sona ermiş olup, 13.02.2020 tarihi itibariyle üretime başlanmıştır.

·

LUKSK

Bazı internet sitelerinde ve sosyal medya alanlarında şirketin bir fuarda yüklü miktarda iş anlaşması yaptığına dair gerçek olmayan haber, söylenti ve paylaşımlar yapılmaktadır. Şirket gerekli durumlarda açıklamaları KAP'da yayınlamaktadır. Bu tür gerçek dışı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, Şirketin bu gibi asılsız haberleri yapanlar hakkında yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını bildirdi.

·

NIBAS

Şirket ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında 01.01.2020-31.12.2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi 12.02.2020 tarihinde imzalanmıştır.

·

OMD, OSMEN

Şirket,'in 2019 yılı Genel Kurulu toplantısı 17.03.2020 tarihinde saat: 11:00'de Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:255/802 Nurol Plaza Sarıyer İstanbul adresinde yapılacağı açıklandı.

·

PKART

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.397.200 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 5.182.184 TL)

·

PKENT

Abant sapağı 3.km Ömerler köyü BOLU adresinde bulunan 1412 parsel arazi içerisinde 74 oda kapasiteli 4 Yıldızlı otel yapılmasına, yapılacak otel yatırımının finansının şirket öz kaynaklarından, banka kredilerinden karşılanması ve Turizm Yatırım belgesi, Yatırım Teşvik belgesi başvurusunda bulunulması, ilgili bakanlık, belediye ve kurumlar nezdinde gereken başvuruların yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

·

SRVGY

İştirakin Yurt Dışındaki Ortaklığına Ait Taşınmazların Kısmi Satış İşlemi Hakkında KAP'ta yer alan detaylı paylaşım

·

TSKB, ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR, ISMEN

Borsa İstanbul KAP duyurusu; Payları Yıldız Pazar'ında işlem gören Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (Banka) ortaklarından Trakya Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu ve Banka sermayesinin %5,80'ine tekabül eden toplam 162.301.658 TL nominal değerli payların (TSKB) Türkiye İş Bankası A.Ş.'ye İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla satışı, toptan alış satış işlemleri kapsamında 14/02/2020 tarihinde beher pay için 1,37 TL fiyattan gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası MKK ve Takasbank A.Ş. dışında yapılacaktır. Bankanın işlem öncesi ve sonrası ortaklık yapısı KAP'ta yayınlanmıştır.

·

VANGD

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net zararı 9.367.975 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 480.253 TL)

·

VERUS

Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit İşletmeleri A.Ş. tarafından 13.02.2020 tarihinde Antalya İli Akseki İlçesi'nde yeni bir boksit madeni sahası ruhsatı T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır.Son alınan yeni ruhsatla birlikte Şirket Verusa Holding A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı Standard Boksit işletmeleri A.Ş.'nin sahip olduğu maden sahası sayısı; 20 boksit, (alüminyum ana cevheri) 2 bakır ve 1 demir olmak üzere toplam 23 adete yükselmiştir.

·

YKB, YKBNK

Banka Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2019 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13 Mart 2020 Cuma günü saat 15:00'de, Yapı Kredi Plaza D Blok Konferans Salonu, Levent-Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

·

YKGYO

Ankara-Çankaya Projesi yapı ruhsat iptal davasıyla ilgili gelişmeler

·

EUKYO

2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı 8.542.682 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 935.962 TL)

·

EUYO

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı  8.199.518 TL oldu.  (2018/12 AYLIK: 206.453 TL)

·

ETYAT

Şirket'in 2019 yılı 12 aylık konsolide olmayan net karı  8.335.353 TL oldu. (2018/12 AYLIK: 607.912 TL)

PAY ALIM SATIM HABERLERİ

·

ATAGY

ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER 11/02/2020 tarihinde Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. payları ile ilgili olarak 3,83-3,89 fiyat aralığından 664348 adet alım, 26634 adet satım işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Ata Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.sermayesindeki payları 11/02/2020 tarihi itibariyle %26,23 sınırına ulaşmıştır.

·

DZGYO

DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER 12.02.2020 tarihinde Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. payları ile ilgili olarak   5.54 -5.61 fiyat aralığından 44.000 adet satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı  A.Ş. sermayesindeki payları  % 80.16 sınırına  düşmüştür.

·

EUKYO

Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan  100,000 adet EUKYO hisse senedi 1,83-1,86 fiyat aralığından geri satılmıştır.

·

EUYO

Şirket paylarının geri alımı kapsamında alınan 300.000 adet EUYO hisse senedi 1,34-1,35  fiyat ile geri satılmıştır.

·

GLYHO

Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden 13.02.2020 tarihinde yapılan işlemler KAP'ta paylaşılmıştır.

·

ISGYO

TÜRKİYE İŞ BANKASI Yönetim Kurulunun 13.02.2020 tarihli kararına istinaden, bağlı ortaklıklardan İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.'ye ait olan %2,42 oranındaki payların tamamı 44.325.986,62 TL peşin bedelle Bankaca satın alınmış olup, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesindeki doğrudan pay oranı %50,32 seviyesine yükselmiştir.

·

SEK, SKBNK

Banka  13 .02.2020 tarihinde yapılan pay geri satış işlemlerine ilişkin İşleme Konu Payların Nominal Tutarı 2.576.832 TL,  1,34 TL işlem fiyatından gerçekleştirilmiştir. Satış sonucunda 669.976 TL zarar yazıldı.

 

SERMAYE ARTIRIM HABERLERİ

·

HUBVC

Şirketin 02.10.2019 ve 02.12.2019 tarihli Yönetim Kurulu kararlarında, 20.000.000 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 70.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 10.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %50 oranında artırılarak 30.000.000 TL'ye artırılması kararları alınmış, 13.11.2019 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na("Kurul") başvuru yapılmıştı.Kurul'un 13.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Bülten'inde yayımlandığı üzere Şirketin bedelli sermaye artırımına ilişkin İzahname'si Kurul tarafından onaylanmıştır.

·

ALGYO

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bülteninde Alarko GYO'nun pay ihracını onayladı. Şirket'in mevcut sermayesi 10.650.794 TL olup 53.749.206 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Şirket'in bedelsiz sermaye artırımı sonrasında yeni sermayesi 64.400.000 TL'ye çıkacak.

·

OZBAL

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı 13.02.2020 tarihili 2020/11 sayılı bülteninde Şirket tarafından, 20.540.000 TL olan çıkarılmış sermayesi geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla %86,17 oranında 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL’ye indirilecek ve eş anlı olarak %1.446,48 oranında bedelli artırım ile 43.920.000 TL’ye artırılacaktır. Şirket 14.080.000 TL bedelli sermaye  artırımı yapacak.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar tahsisli satılacaktır. Ayrıca, bültende diğer başvuru sonuçları bölümünde, Özbal Çelik Boru Sanayi Ticaret ve Taahhüt A.Ş.’nin (Şirket), 100.000.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanı içinde, 20.540.000 TL’lik çıkarılmış sermayesinin geçmiş yıllar zararlarının mahsubu amacıyla 17.700.000 TL tutarında azaltılarak 2.840.000 TL’ye azaltılmasına ve eş anlı olarak bedelli artırım ile 43.920.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek toplam 41.080.000 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak hazırlanan izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun
onaylanması ile esas sözleşmenin 6’ncı maddesinin tadil tasarısına uygun görüş verilerek kayıtlı sermaye tavanı izni süresinin 2020-2024 olarak uzatılması talebinin; yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan payların halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Erciyas Holding A.Ş.’ye, birim satış fiyatının, nominal değer ile Toptan Satışlar Pazarında satışın başlamasından önceki 3 işlem gününde Borsa’da işlem gören payların Borsa’da gerçekleşecek ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından yüksek olanı olarak belirlenerek satılması suretiyle olumlu karşılanarak izahnamenin onaylanmasına ve esas sözleşmenin 6’ncı madde tadil
metnine uygun görüş verilmesine karar verildiği açıklanmıştır.

Kaynak: A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

54
Okunma