news-details

Yırtmaç: "Arıtılmış gri su, sanayinin su tüketimini yüzde 50 düşürüyor"

Yırtmaç, sanayide tüketilen suyun geri dönüşümü ile sağlanacak yüzde 50’lik tasarrufa dikkat çekerek şunları söyledi.

“Sanayide üretim süreçlerinin neredeyse her aşamasında suya ihtiyaç duyuluyor. Gıda, tekstil, kâğıt, demir-çelik ve kimya sektörü en çok su harcayan sektörlerin başında geliyor. Sanayide tüketilen suyun geri dönüşümünü sağlamak için Birleşmiş Milletler ( BM ) tarafından hazırlanan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ rehberine ve yapılması gereken yatırımlar var. Türkiye, sanayide yoğun su kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Sürdürülebilir bir dünya için su kaynaklarımızın yönetilmesi konusuna hassasiyet göstermemiz gerekiyor.”

‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ sanayicilere yol gösteriyor

Birleşmiş Milletler ( BM ) tarafından hazırlanan ‘Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 6.maddesini hatırlatan Yırtmaç, “Herkes için erişilebilir su, atık su hizmetleri ve sürdürülebilir su yönetimini güvence altına alma hedefi”, hükümetlere ve sanayicilere yol gösteriyor. Bu rehber, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirmeyi ve geri dönüşümü hedefleyen bir dizi çözüm önerisi sunuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise atık suların yeniden kullanım oranını 2030 yılına kadar yüzde 5’ten, yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyor.” açıklamasında bulundu.

Arıtılmış gri su, sanayinin su tüketimini yüzde 50 düşürüyor

Yırtmaç, sanayi sektörünün hem ulusal hem de uluslararası hedefler doğrultusunda önlemler aldığını vurgulayarak, “Bu önlemleri; atık suyu arıtma yani gri su kullanımı, yağmur suyu hasadı, su tesisatı ve pompalardan kaynaklı su kaçaklarının önlenmesi ve sızıntıların asgari düzeye indirilmesi şeklinde sıralayabiliriz. Tüm bu tedbirler ile su tasarruf potansiyeli yüksek olan sanayi sektörünün su tüketimini düşürmek ve sürdürülebilir bir çevreye öncülük etmesini sağlamak mümkün. Özellikle “gri su” olarak adlandırdığımız, siyah su (tuvalet suyu) haricindeki; lavabo, mutfak ve kimyasal içermeyen diğer kullanım sularının arıtılması yöntemi ile, sanayide tüketilen sudan yüzde 50’ye varan oranlarda tasarruf sağlanabiliyor.” dedi

Su tasarrufuna ilişkin ürettikleri makineden de bahseden Yırtmaç, “Masdaf olarak, NMUçtan Emişli Norm Santrifüj Pompa, SPLT Ayrılabilir Gövdeli Çift Emişli Santrifüj Pompa ve OMK serisi Yüksek Basınçlı Kademeli Santrifüj Pompa ürün gruplarımız ile endüstriyel tesislerdeki yağmur suyu ve gri su geri kazanım sistemlerinde suyu, yüksek tasarruf ve sızdırmazlık değerleri ile deşarj ediyoruz.” diye konuştu.

 

  Hibya Haber Ajansı